ବ୍ୟାନର 3
ବ୍ୟାନର 4
ବ୍ୟାନର 5

ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ

ଉନ୍ନତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ |

 • ଆମେ କିଏ

  ଆମେ କିଏ

  SHANGHAI INCHEE - ଆମେ ସର୍ବଦା "ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ, ଉନ୍ନତ ଜୀବନ" ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ କମିଟି ପାଳନ କରୁ |

 • ଆମର ବ୍ୟବସାୟ |

  ଆମର ବ୍ୟବସାୟ |

  ଆମେ ଓଲିଓ କେମିକାଲ୍ସ, ଆଗ୍ରି କେମ, ପଲିୟୁରେଥନ୍ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଜଳ ଚିକିତ୍ସା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଖଣି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ....

 • ଆମର ରଣନୀତି

  ଆମର ରଣନୀତି

  ଆମେ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ରାସାୟନିକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯାହା ଆର ଏବଂ ଡି, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |

ଆମ ବିଷୟରେ
ବିଷୟରେ

SHANGHAI INCHEE INTERNATIONAL TRADING CO।, LTDଚାଇନାର ଫେଙ୍ଗକ୍ସିଆନ୍ ଜିଲ୍ଲା, ସାଂଘାଇ କେମିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ |

ଆମ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମାନବଙ୍କ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା “ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ, ଉନ୍ନତ ଜୀବନ” ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ କମିଟି ପାଳନ କରୁ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

FAQ

 • ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?

  ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାର କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପଠାଇବୁ |

 • ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?

  ହଁ, ଚାଲୁଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ କରୁ |ଯଦି ଆପଣ ପୁନ ell ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁ |

 • ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?

  ହଁ, ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ / କନଫର୍ମାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |ବୀମା;ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ |

 • ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?

  ନମୁନା ପାଇଁ, ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଅଟେ |ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଜମା ଦେୟ ପାଇବା ପରେ ଲିଡ୍ ସମୟ 20-30 ଦିନ ଅଟେ |ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ (1) ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏବଂ (2) ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅନୁମୋଦନ ଅଛି |ଯଦି ଆମର ଲିଡ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟସୀମା ସହିତ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ |ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |

 • ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?

  TT;LC

 • ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି କ’ଣ?

  ଆମେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ୱାରେଣ୍ଟି କରୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର କମ୍ପାନୀର ସଂସ୍କୃତି |

 • ଆପଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିତରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କି?

  ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିପଜ୍ଜନକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ valid ଧ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିପର୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ବିପଦ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଅଣ-ମାନକ ପ୍ୟାକିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ନେଇପାରେ |

 • ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ କିପରି?

  ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି |ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାଧାରଣତ the ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପାୟ |ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଦ୍ big ାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ |ପ୍ରକୃତରେ ମାଲ ପରିବହନ ହାର ଆମେ କେବଳ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣ, ଓଜନ ଏବଂ ମାର୍ଗର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |